3 tilbud på omfangsdræn

Fugtskader kan vise sig at være en husejers værste mareridt. Fugtskader er noget, der blandt andet kan forekomme i form af både råd, skimmelsvamp og desuden ogs direkte vandskader. Ikke nok med, at sådanne skader på din bolig kan være sundhedsskadelige, så er de ligeledes også meget dyre at udbedre.

Det er naturligvis også derfor, at det er en rigtig god idé at du får etableret et omfangsdræn omkring din bolig, hvis du har mistanke om, at der er risiko for, at du kan få fugt i både fundament og kælder. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er en relativt stor investering, men det er dog en investering, der kan vise sig at spare dig for rigtig mange penge i sidste ende.

Hvis du går med overvejelserne om at få etableret et omfangsdræn, så er du kommet til det rette sted. I denne artikel finder du blandt andet gode råd til dig, der overvejer et dræn såvel som vigtig information, der kan sikre dig en solid viden. Ydermere, så kan vi også hjælpe dig med at finde et rigtig godt tilbud på etableringen af dit omfangsdræn.

Få 3 gratis og uforpligtende tilbud på omfangsdræn

Et omfangsdræn kan være en god investering. Det er dog ikke ensbetydende med, at du behøver at betale for meget for etableringen af dit omfangsdræn, men sørg dog alligevel altid for at vælge en professionel til opgaven.

Du kan bruge 3byggetilbud.dk til at indhente 3 gratis og uforpligtende tilbud på etablering af omfangsdræn. Tilbuddene leveres i løbet af blot 24 timer og kommer fra professionelle virksomheder i dit lokalområde.

Hvad er et omfangsdræn?

Hvis ikke du ved, hvad et omfangsdræn er, så skal du ikke være pinlig over det – det er langt fra alle, der ved, hvad det er. Det kan dog bedst beskrives som en form for tagrende, der løber langs ydersiden af fundamentet på din bolig – størrelsen af et sådant dræn varierer fra løsning til løsning.

Et omfangsdræn bruges til at lede overskydende vand ud og væk fra huset. Det gøres for at sikre, at fundamentet og ydermuren ikke kommer til at tage skade. Et omfangsdræn fungerer som sådan på en ganske simpel måde. Det opfanger nedsivende og overskydende vand fra f.eks. nedbør, overfladevand samt høj vandstand.

Det er dog samtidig også omfangsdrænets opgave at sørge for, at vandet drives væk til en regnvandsbrønd. Fra denne brønd føres vandet helt væk, da det føres direkte ud i kloakken. Nedenfor kan du se en video, hvor du kan se, hvad et omfangsdræn er og hvordan det egentlig fungerer:

Hvad er prisen for et omfangsdræn?

Hvis du går med planer om at etablere et omfangsdræn, så vil du med garanti gerne vide hvad, det kommer til at koste dig. Du skal dog være opmærksom på, at prisen afhænger af en længere række af faktorer, der skifter fra dræn til dræn, og dermed vil det også være skiftende fra opgave til opgave.

Prisen vil blandt andet afhænge af omfanget af opgaven, hvilken type af jord, der skal graves i, antal meter af ønsket omfangsdræn, og mange, mange andre faktorer. Det er naturligvis også ensbetydende med, at du er nødsaget til at få udarbejdet et specifikt tilbud af ét eller flere firmaer, der beskæftiger sig med denne typer af opgaver.

Dog skal det siges, at man groft sagt kan forvente en pris på nedgravning af omfangsdræn, der lyder på mellem 5.000 kr. og 10.000 kr. Du skal dog være forberedt på, at det er prisen pr. meter, der er tale om, hvorfor det godt kan blive en bekostelig affære, hvis der er tale om en betragtelig antal meter omfangsdræn, der skal nedgraves.

Der skal ikke lægges skjul på, at der ikke er tale om en billig opgave. Prisen for en totalløsning kan oftest befinde sig mellem 150.000 kr. og 250.000 kr., men den endelige pris afhænger naturligvis i høj grad af, hvor stor selve opgavens omfang er, hvor i landet, din bolig er placeret og meget andet.

I denne sammenhæng er det dog værd at pointere, at udbedringen af eventuelle skader i din bolig, der kan forekomme som følge af fugt kan vise sig at være meget dyrere end at få etableret et omfangsdræn ved din bolig. Det betyder selvfølgelig også, at dine penge vil være rigtig godt givet ud i langt de fleste tilfælde, da du kan undgå både fugtskader og andre skader.

Den høje pris skyldes mange forskellige ting. Der skal lægges mange arbejdstimer i at etablere et omfangsdræn, da der både skal graves ud og etableres. Endvidere, så skal en autoriseret kloakmester også fuldføre en kobling mellem dræn og kloak. Oveni dette kommer selvfølgelig også omkostninger til materialer, bortkørsel af jord mv.

Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg ikke betaler for meget?

Hvis du skal have etableret et omfangsdræn, så vil du med garanti gerne sikre dig, at du ikke kommer til at betale for meget. I dén forbindelse er der heldigvis nogle meget konkrete ting, du kan forholde dig til, så du kan reducere den samlede pris for dit omfangsdræn.
Nedenfor vil du kunne finde en række gode eksempler på ting, du kan gøre for at sikre dig, at du ikke betaler for meget for etableringen af dit omfangsdræn. Der findes heldigvis flere måder hvorpå du kan opnå en besparelse på din opgave, så det er bestemt tiden værd at prøve kræfter med disse forslag.

Lav en grundig forundersøgelse

Du kan ikke vide dig 100% sikker på, at din egen forundersøgelse kan give dig et reelt billede af dit behov eller dit besparelsespotentiale ved at få etableret et omfangsdræn ved din bolig. Det er dog ikke ensbetydende med, at det ikke kan svare sig for dig at foretage en sådan forundersøgelse, inden du går videre.
Som udgangspunkt, vil det være en god idé at undersøge blandt andet sokkel, fundament og kælder. Du skal sørge for at undersøge for en række forskellige symptomer såsom fugtskjolder, krakeleret puds, saltudblomstringer (hvis din bolig er bygget af murværk) såvel som mørke aftegninger og råd, svamp og skimmelsvamp (hvis boligen derimod er opført i træ).

Find din kommende leverandør online

Før i tiden var du nødsaget til at kontakte hver enkelt firma eller håndværker i dit nærområde, der kunne varetage din opgave på manuel vis. Sådan forholder det sig – heldigvis – ikke den dag i dag, da du nemt og hurtigt kan indhente en række aktuelle tilbud på lige netop dén opgave, du har i sinde at få udført, uanset om det er etableringen af et omfangsdræn eller et nyt tag.
Du kan bl.a. gøre brug af udbudstjenesten 3byggetilbud.dk. Ved hjælp af denne tjeneste kan du nemt og hurtigt indhente ter ganske gratis og uforpligtende tilbud på din opgave. Det vil naturligvis udelukkende være professionel virksomheder og selvstændige håndværkere, der byder på din opgave – og de byder direkte mod hinanden, da din opgave sendes i udbud.
Du skal dog være klar over, at det ikke er alt, du har mulighed for at gøre noget ved. Selve jordunderlaget, fundamentet og meget andet har også stor indflydelse på prisen. Eksempelvis vil der være en betydelig forskel i prisen på, om underlaget er tung lerjord eller der er tale om sandet jord. Det skyldes, at overskudsvand hurtigere vil sive gennem sandet jord.
Det betyder dog også, at det meget kan betale sig for dig at få nedgravet et omfangsdræn, hvis dit fundament er blevet bygget i lerjord. Du skal dog være klar over, at det kan være en god idé at få enten en professionel geotekniker eller en byggesagkyndig til at se nærmere på forholdene, så der – på baggrund af deres data – kan foretages en rationel beslutning.

Kan jeg selv gøre noget for at mindske prisen?

Ønsker du eksempelvis at foretage en nærmere undersøgelse af fugtskader eller blot undersøge behovet for et omfangsdræn på egen hånd, så kan det sagtens lade sig gøre, men dog kun i et begrænset omfang. Du kan bl.a. gennemgå husets yder- og inderside for tegn på fugt, da det hverken kræver nogen synderlig viden eller ekspertise, at kunne se fugtskader.

Det er dog særdeles vigtigt, at du sørger for at gennemgå både huset inderside og yderside meget grundigt. Når du kigger på husets yderside, så skal du både se nærmere på mur, sokkel og fundament, da fugt kan forekomme alle tre steder. Det er dog mindst lige så vigtigt, at du sørger for at undersøge dine vægge grundigt indvendigt.

I nogle tilfælde kan vandet allerede være trængt ind gennem husets mur og vægge. Det kan bl.a. vise sig i form af vand på kældergulvet, men det kan dog også være på et tidligere stadie, hvor skaderne derimod blot vil vise sig som fugtskjolder i hjørner og på vægge. Er der tale om træværk, så vil det vise sig som mørke mærker i stedet.

Det kan du selv gøre for at opnå en besparelse

Det er ikke alle, der ønsker at igangsætte noget af arbejdet på egen hånd, for at spare penge, men hvis du tilhører den gruppe af personer, der gerne ønsker at tage arbejdshandskerne på for at opnå en besparelse, så kan du bl.a. vælge at tilbyde din hjælpe i forbindelse med gravearbejdet. Du kan også sagtens stå for at køre jord væk fra udgravningen.

Ved at varetage sådanne opgaver, der oftest ikke er synderligt tekniske, men derimod blot er meget tidskrævende, så er der selvfølgelig mulighed for at få nedsat den samlede pris på etableringen af dit omfangsdræn. Langt de fleste firmaer og håndværkere er villige til at nedjustere prisen, hvis du kan varetage sådanne opgaver.

Hvorfor kommer der fugt i sokkel og fundament?

Der kan forekomme både vand og fugt i din boligs fundament, sokkel eller kælder som følge af en lang række forskellige årsager. Der skal dog ikke være nogen tvivl om, at der er nogle årsager, der er mere hyppige end andre. Nedenfor kan du finde en beskrivelse af nogle af de mest hyppige årsager til fugt og vand i både sokkel og fundament:

Overfladevand:

Hvis der er et omkringliggende (det kan selvfølgelig være både din forhave, din baghave eller et helt tredje sted) terræn, der har hældning mod dit hus, så kan det hænde, at vand fra f.eks. tøet sne og kraftig nedbør ender med at blive ledt direkte ind mod husets ydermur og dermed også sokkel.

Selvom det – for nogen – kan virke en kende harmløst, så kan det faktisk resultere i meget slemme fugtskader og trænge ind gennem dit murværk. Det er derfor, at det er meget vigtigt, at du sørger for at lede det væk hurtigt og effektivt. Det er noget, der faktisk kan løse på mere end én måde.

Du kan selvfølgelig vælge at få etableret et omfangsdræn, men du kan dog også sagtens vælge at få lavet en gennemgribende ændring af terrænets hældning. Det skal selvfølgelig betyde, at du den blot skal hælde en lille smule nedad i retning væk fra huset. Dermed vil du være sikret, at overflade ledes væk fra huset i stedet for mod huset.

Højt grundvand:

Det er dog ikke kun overfladevand, der kan ligger til grund for fugt og vand i både kælder, sokkel og fundament. Dine fugtskader kan også sagtens forekomme som følge af, at grundvandsspejlet under dit hus står for højt. Det er et scenarie, der er kendt som højt grundvand, og det er noget, du skal passe meget på med.
Det betyder – ganske simpelt – at grundvandet under huset når op til eller over selve fundamentet. Det betyder også, at vandet dermed vil få lov til at stå og presse mod fundamentet, men det kan i nogle tilfælde også lægge sig op af soklen. Hvis dette står på i for lang tid, så kan der opstår både fugt- og vandskader i både fundament og i soklen.

Jordsammensætning:

Her er der selvfølgelig tale om et punkt, du ikke selv har muligheden for at gøre synderligt meget ved. Det er noget, der i høj grad handler om, hvor din bolig er placeret. Det handler nemlig om, at din boligs fugtproblemer også kan skyldes en jordsammensætning på grunden, din bolig er bygget på, som ikke er nær så hensigtsmæssig som andre jordsammensætninger.

Som det også er nævnt, så kan det vise sig at have rigtig stor betydning for fugt og vand i dit fundament, i din sokkel eller i din kælder, hvilken form for jord, der befinder sig under selve boligen. Der er flere typer af jordsammensætning, der kan gøre det vanskeligt for overskydende vand at sive væk, hvilket kan betyde, at vandet ender med at pakke sig tæt mod husets murværk og fundament.

Stilles der nogle bestemte krav til mit omfangsdræn?

Der findes en række forskellige krav, som du ikke blot skal være opmærksom på, men som du i lige så høj grad skal sørge for at efterleve, hvis du har intentioner om at få etableret et omfangsdræn langs fundamentet på din bolig. Disse krav har du naturligvis mulighed for at læse meget mere om nedenfor.

Først og fremmest, så skal det nævnes, at der både findes en række tiltag og initiativer, du kan selv har mulighed for at foretage, inden du overlader arbejdet til et firma eller en håndværker. Du skal dog være opmærksom på, at du ikke selv – set ud fra et rent lovmæssigt synspunkt – må udføre selve anlæggelsen af dit omfangsdræn.

Det skyldes selvfølgelig, at dræningssystemet skal kobles sammen med kloakken, hvilket betyder, at når selve drænet og afløbsinstallationerne bliver etableret, så er det udelukkende noget, der må udføres af en autoriseret kloakmester. Det er heldigvis nemt og enkelt at finde en autoriseret kloakmester via en udbudstjeneste som 3byggetilbud.dk.

Du skal desuden også sørge for at være opmærksom på, at dit omfangsdræn skal både synes og efterfølgende godkendes af en myndighed, inden det kan betragtes som lovligt. Denne myndighed vil oftest blot være din kommune, der skal udsende en form for konsulent, der kan tilse anlægget og undersøge, om det hele er, som det reelt set skal være.

Det er dog ikke noget, der kræver synderligt meget fra din side, da du blot skal anmelde opgaven og arbejdet til din kommune, når det er færdigt. Der er dog enkelte kommuner, der kræver, at du ansøger om tilladelse til at etablere din omfangsdræn, inden arbejdet påbegyndes, hvorfor det naturligvis er noget, du skal undersøge.

Du har naturligvis mulighed for at finde en række krav hos din kommunes tekniske forvaltning, hvis du er i tvivl om noget. Derfor er det også en rigtig god idé, at du sørger for at tage kontakt til din kommunes forvaltning eller sørger for at rådføre dig med din valgte kloakmester, inden arbejdet påbegyndes.

Praktiske krav ifm. med etablering af et omfangsdræn

Der er – som nævnt ovenfor – en række formelle krav, der skal tages højde for, men der er samtidig også en række praktiske krav til dit omfangsdræn. Det er bl.a. en række krav, der er med til at understrege, hvorfor det er vigtigt, at opgaver som denne bliver klaret af et professionelt firma og ikke af en uerfaren eller uspecialiseret person.

Hvis der går noget galt i forbindelse med etableringen af et omfangsdræn, så kan du – desværre – risikere, at det er noget, der ender med at få fatale konsekvenser – og det skal du selvfølgelig sørge for at undgå. Hvis blot du sørger for at udlicitere arbejdet til en professionel virksomhed eller en selvstændig håndværker, så er der dog intet at bekymre sig om.

Eksempelvis er der en række grænser for, hvordan selve gravearbejdet udføres. Hvis du ender med at grave for dybt, for meget eller derimod for tæt på boligen, så kan du bl.a. risikere, at der er jord omkring fundamentet, der begynder at skride ud. Hvis det hænder, så vil det også kunne resultere i, at både fundament og selve huset begynder at sætte sig – og i værste tilfælde kan huset styrte sammen.

Derfor skal der ikke lægges skjul på, at det bestemt ikke er en ren leg at skulle etablere et nyt omfangsdræn. Det er selvfølgelig også én af de mange årsager til, at prisen oftest vil være relativt høj for en sådan type af opgave. Dog skal du være klar over, at det også bærer en længere række af fordele med sig at få etableret et dræn ved din bolig.

Ved at få etableret et omfangsdræn kan du nemlig sikre dig et bedre indeklima i din bolig, du kan være sikker på, at der ikke kommer fugt i hverken fundament eller sokkel, og samtidig kan du også være sikker på, at din bolig ikke vil risikere at styrte sammen som følge af fugtrelaterede skader – og derfor kan det ikke svare sig at spare på dette punkt.

Slutteligt, så skal det naturligvis også nævnes, at der er en række tekniske forhold, du skal sørge for at tage højde for i forbindelse med etableringen af dit omfangsdræn. Det er særdeles vigtigt, at du ikke lader drænrøret blive tilstoppet, hvorfor det er vigtigt, at du vælger det korrekte drænrør, filter såvel som filtdug. Det sørger det hyrede firma naturligvis for – så du har ingen bekymringer i dén sammenhæng.

Overvej også en fugtisolering af din kælder

Der er med stor sandsynlighed ikke nogen, der er i tvivl om, at det altid er en rigtig god idé at sørge for, at din bolig altid er isoleret – uanset om det kræver en efterisolering eller ej. Det er naturligvis både noget, der gør sig gældende for boligens beboelige etager, men det er mindst lige så vigtigt, at du sørger for at din kælder bliver godt isoleret.

Det er særligt noget, der gør sig gældende, hvis der er risiko for fugtskader i din kælder, at det er vigtigt, at du har en god og sikker isolering. Et omfangsdræn kan naturligvis være med til at forhindre vand i at blive suget ind i fundamentet og videre ind i kælderen, men det ændrer dog ikke på, at væggene kan ende med at blive kolde, ulækre og klamme.

Den helt særlige fordel ved at få udført en isolering af ydervæggene i din kælder i forbindelse med etableringen af et omfangsdræn er, at selve nedgravningsarbejdet allerede er blevet udført. Det er oftest én af de dyrere poster på din faktura, så derfor kan det være en fordel at kombinere fugtisolering og etablering af omfangsdræn.

Slå to fluer med ét smæk – og få et bedre tilbud

Hvis du overvejer både at få isoleret ydervæggene i din kælder og få etableret et omfangsdræn ved din bolig, så kan det være en fordel at gøre det på samme tid. Først og fremmest, så kræver det blot, at du har håndværkere rendende af én omgang i stedet for at flere omgange, men dertil kan der også opnås fordele set i forhold til det økonomiske aspekt.

Oftest vil der være mulighed for at udlicitere disse typer af opgaver til den samme virksomhed, hvilket også er ensbetydende med, at du dermed kan opnå en bedre pris. Selve beløbet vil naturligvis være højere, men er der risiko for fugt i kælderen eller fundamentet, så vil penge til disse indgreb være godt givet ud.

Sådan indhenter du det bedste tilbud på omfangsdræn

Hvis du har bestemt dig for, at du ønsker at få etableret et omfangsdræn (og måske også overvejer at kombinere det med en efterisolering af ydervæggene på din kælder), så er det naturligvis en nødvendighed, at du finder en professionel virksomhed, der kan varetage din opgave og sikre, at den bliver udført til UG.

Der findes flere metoder, der kan tages i brug, hvis du skal indhente tilbud til en sådan opgave. Der er mange, der bruger den gammeldags metode; at sende mails til diverse virksomheder, vente på et tilbud og derefter tage stilling til, om der er nogle af tilbuddene, der kan bruges til noget. Det er dog tidskrævende og ikke synderligt effektivt.

Heldigvis findes der en metode, der er nemmere og mere effektiv. Du kan med fordel gøre brug af udbudstjeneste 3byggetilbud.dk. Her udfylder du blot en formular med dine kontaktoplysninger, en grundig beskrivelse af din opgave og herefter sendes den i udbud blot et væld af dygtige virksomheder og selvstændige håndværkere, der står klar til at varetage din opgave

Først og fremmest, så er det langt fra lige så tidskrævende, men dertil bliver din opgave sendt i udbud blandt et bredt spektrum af interesserede virksomheder. Disse virksomheder byder på din opgave velvidende om, at de er direkte budkrig med øvrige firmaer og selvstændige håndværkere. Derfor er du også garanteret, at du ved brug af 3byggetilbud.dk får den bedst mulige pris.

Det skal selvfølgelig også nævnes, at det er fuldstændig gratis at benytte dig af 3byggetilbud.dk. Ydermere, så er det også uden forpligtelser, hvorfor du ikke er nødsaget til at vælge ét af de tre tilbud, du kommer til at modtage efter du har udfyldt formularen. Du kan finde et direkte link til deres formular om omfangsdræn lige nedenfor.